• slider image 270
:::

文章列表

主日信息大綱
2021-09-04 抓住誰110.09.05 (linshen / 612 / 主日信息大綱)
2021-09-01 來!跟從我110.08.29 (linshen / 649 / 主日信息大綱)
2021-08-21 與神同行110.08.22 (linshen / 532 / 主日信息大綱)
2021-08-15 用神的教導待彼此110.08.15 (linshen / 579 / 主日信息大綱)
2021-08-08 情緒管理的重要110.08.08 (linshen / 579 / 主日信息大綱)
2021-08-01 第一個義人110.08.01 (linshen / 710 / 主日信息大綱)
2021-07-25 女人的後裔110.07.25 (linshen / 565 / 主日信息大綱)
2021-07-19 你要重生110.07.18 (linshen / 549 / 主日信息大綱)
2021-07-11 成為使人得福的人110.07.11 (linshen / 530 / 主日信息大綱)
2021-07-04 禍福人生110.07.04 (linshen / 618 / 主日信息大綱)
台中市西區林森路36號
電話:04-2371-9149
傳真:04-23753979
Email: mennon.linshen@msa.hinet.net
基督教門諾會林森路教會 © 版權所有 1954-2024